Majorstuhuset 1933, fotograf ukjent. Skulptur utført av Asbjørg Borgfelt, avduket 1926. (Oslo museum, oslobilder.no)

Majorstuhuset 1933