Majorstuhuset ca 1935 – 1940, fotograf ukjent, forl. Eberh. B. Oppi (Oslo Museum, oslobilder.no)

Majorstuhuset ca 1935 - 1940